DeeMoney Logo
ส่วนบุคคล|ธุรกิจ

ค้นพบอาชีพใหม่ของคุณ

ขับเคลื่อนอาชีพของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องกับทีมของเราที่ DeeMoney กำลังเติบโต และเรากำลังมองหาเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมการเดินทางของเราในการเข้าถึงรายได้ที่ได้รับ

Business Strategy and Special Project Manager

Ocean Tower2

Date Posted: 1/23/2023
Data Analyst Manager

Ocean Tower 2

Date Posted: 1/23/2023
Segment Activation Associate

Ocean Tower 2

Date Posted: 1/23/2023
Sales Support: (Data Input and Event Support)

Bangkok

Date Posted: 1/17/2023
DeeBusiness Manager

Bangkok

Date Posted: 1/16/2023
Motion and Graphic Designer

Bangkok

Date Posted: 1/16/2023
PR & Marketing Communication Manager

Bangkok

Date Posted: 12/27/2022
DeeAssociate

Bangkok

Date Posted: 11/23/2022
Senior Quality Assurance Analyst

Bangkok

Date Posted: 11/23/2022

ค่านิยมหลักจะทำให้เกิด พฤติกรรม การตัดสินใจ การทำงานของเรา และยังทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้แม้ในความต้องการที่หลากหลายของเรา

ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่สุด

ให้ความใส่ใจกับลูกค้าเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ เราพร้อมรับฟัง เรียนรู้ และให้บริการลูกค้า

เป้าหมายที่เราจะไป

การทำงานเป็นทีมเพื่อทำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

ความเข้าใจผู้อื่น

เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีและยืนยาว เราให้ความเคารพ ให้เกียรติทุกคนและยินดีสนับสนุนเสมือนเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน

ตั้งใจให้บริการที่ดีที่สุด

เราเป็นผู้เรียนรู้ที่ถ่อมตนและอยากรู้อยากเห็น เมื่อเราพบวิธีที่ 'ดีที่สุด' ในการทำบางสิ่งเราจะพยายามทำให้ดีขึ้นต่อไป

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เราใช้ข้อมูลเชิงลึกทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ข่าวและรางวัลล่าสุด

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

“ดีมันนี่” จับมือ “วีซ่า ร่วมเป็นพันธมิตร”  เตรียมเปิดบริการชำระเงินระหว่างประเทศแบบรวดเร็ว

“ดีมันนี่” จับมือ “วีซ่า ร่วมเป็นพันธมิตร” เตรียมเปิดบริการชำระเงินระหว่างประเทศแบบรวดเร็ว

12/15/2022

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022

10/19/2022

ดีมันนี่ คว้ารางวัลผู้ให้บริการทางการเงินยอดเยี่ยมประจำปี 2019 จาก The Asian Banker

ดีมันนี่ คว้ารางวัลผู้ให้บริการทางการเงินยอดเยี่ยมประจำปี 2019 จาก The Asian Banker

9/13/2022

DeeMoney ได้รับใบอนุญาตภายใต้ “ใบอนุญาตตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่ใบอนุญาต MT125590013”, “ใบอนุญาตบุคคลรับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต MC125590070”, “ใบอนุญาตการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(4) 033/2561)” และ “ใบอนุญาตการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(2) 001/2565)” ออกโดยกระทรวงการคลัง