DeeMoney Logo
ส่วนบุคคล|ธุรกิจ
Contact Us

Contact Us

Phone Icon

DeeMoney | คอลเซ็นเตอร์

02 821 5555

9:00 to 20:00 - Every day

DeeMoney | LINE official account

LINE add friends icon

or

LINE add friends QR

Scan the QR code to add as a friend on LINE

Open your LINE app and use the in-app QR code reader.

ติดต่อสะดวกที่สาขา

เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการทางการเงินที่ใช้งานง่ายแก่ทุกคน เราจึงมีสาขาในกรุงเทพฯ สองแห่ง ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง

Location
สาขาอโศก

75/78-79 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 31 สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โอนเงิน

เปิด จันทร์ - ศุกร์

เปิด 9:00 – 18:00

Tel. 02 821 5555*

Location
สาขาสุขุมวิทซอย 8

168 สุขุมวิท ซอย 8, ถ.สุขุมวิท คลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110

โอนเงิน

เปิด จันทร์ - อาทิตย์

เปิด 10:00 – 19:00

แลกเงิน

เปิด จันทร์ - อาทิตย์

เปิด 08:00 – 22:00

Tel. 02 821 5555*

*

หากติดต่อเข้ามานอกเวลาทำการ จะได้รับข้อความอัตโนมัติแนะนำให้ฝากข้อความเสียงไว้ และเราจะติดต่อกลับไปในเวลาทำการโดยเร็วที่สุด (ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น.)

DeeMoney ได้รับใบอนุญาตภายใต้ “ใบอนุญาตตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่ใบอนุญาต MT125590013”, “ใบอนุญาตบุคคลรับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต MC125600121”, “ใบอนุญาตการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(4) 033/2561)” และ “ใบอนุญาตการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(2) 001/2565)” ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง