DeeMoney Logo
ส่วนบุคคล|ธุรกิจ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเดินทางมาประเทศไทยหรือวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ DeeMoney มีเรทที่ดีกว่าในการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ติดต่อสาขาของเรา
ค้นหา...
ข้อมูลล่าสุด: Invalid Date
สกุลเงินราคาซื้อราคาขาย

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

คุณต้องการแลกเงินท่าไหร่?
=

ติดต่อสะดวกที่สาขา

เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการทางการเงินที่ใช้งานง่ายแก่ทุกคน เราจึงมีสาขาในกรุงเทพฯ สองแห่ง ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง

Location
สาขาอโศก

เปิด จันทร์ - ศุกร์

9:00 – 18:00

Tel. 02 821 6555*

Location
สาขาสุขุมวิทซอย 8

168 สุขุมวิท ซอย 8 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิด จันทร์ - อาทิตย์

โอนเงิน

10:00 – 19:00

แลกเงิน

8:00 – 22:00

Tel. 02 821 5555*

*หากคุณติดต่อเข้ามานอกเวลาทำการ จะได้รับข้อความอัตโนมัติแนะนำให้ติดต่อเรากลับมาอีกครั้งในเวลาทำการ

DeeMoney ได้รับใบอนุญาตภายใต้ “ใบอนุญาตตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่ใบอนุญาต MT125590013”, “ใบอนุญาตบุคคลรับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต MC125590070”, “ใบอนุญาตการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(4) 033/2561)” และ “ใบอนุญาตการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(2) 001/2565)” ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย